ov-chipkaart

Jouwpagina.nl

OV-chipkaart en Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is ook van toepassing op de OV-chipkaart. Omdat de chipkaart alle reisbewegingen gekoppeld aan de unieke identificatiecode op de chipkaart opslaat in een centrale database betekent dat dat er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Iedereen die toegang tot deze database heeft kan een compleet overzicht krijgen van alle reisbewegingen die een individu per metro, bus, tram of trein heeft gemaakt. Het is voor een reiziger zelfs mogelijk om zijn reisgegevens via internet te bekijken.

Op de officiele website van de OV-chipkaart staat dat de persoonsgegevens van een persoonlijke OV-chipkaart worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat er dus bij een anonieme OV-chipkaart geen registratie plaatsvind, althans geen registratie m.b.t. de persoon die de kaartje bezit. Over de technische specificaties van de gebruikte beveiliging m.b.t. de persoonsgegevens is nog niets bekend. In de algemene voorwaarden staat dat alle deelnemende OV-bedrijven en de kaartuitgever gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerken die volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerkingen van persoonsgegevens voor het OV-chipkaartsysteem worden door de deelnemende partijen gemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt om het betalen en reizen binnen het OV-chipkaartsysteem mogelijk te maken. De uitgever van de OV-chipkaart kan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor de productie en uitgifte van de persoonsgebonden kaart, blokkeren van de kaart bij verlies en diefstal, reconstructie van de kaart, restitutie van het tegoed op de kaart en klantenservice.
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.